Wettelijke handelsrente: waarover verschuldigd?

De wettelijke handelsrente is alleen verschuldigd over de primaire geldelijke tegenprestatie bij handelsovereenkomsten. Zij ziet mitsdien niet op andere geldelijke verplichtingen uit dergelijke overeenkomsten, zoals op een vordering uit onverschuldigde betaling (HR 30.10.2020; ECLI:NL:HR:2020:1710).

Verlaging wettelijke handelsrente

Per 01.01.2013 is de wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW verlaagd van 8,00% naar 7,75%. De gewone wettelijke rente van art. 6:119 BW (voor niet-handelstransacties en aan consumenten dus) blijft 3,00%.
Klik hier voor meer informatie over de percentages van de wettelijke (handels)rente en andere rentes in Nederland.